DcH Herning
2019

Grundkontingent (GRKON)

Grundkontingent er kr. 420 for eksisterende medlemmer og kr. 420 for nye medlemmer.
Medlemsskabet er helårligt og koster det samme hele året.

Grundkontingent dækker 1 persons medlemskab af DcH Danmark og Kreds 2 og er obligatorisk. Det vil sige at det er personen, der er medlem, ikke hunden. Er man flere om at træne med hunden skal der betales Grundkontingent + Træningsgebyr for hver person.

Grundkontingent giver ikke ret til træning på et hold. Det kræver betaling af træningsgebyr pr. hund/hold til DcH Herning. Se priser for træningsgebyr på hjemmesiden under Tilmelding.

Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
Grundkontingent 2022 2022 20.12.2021 31.12.9999 430 kr.
Træningsgebyr (TRÆGB)

Træningsgebyr. 

For at træne på hold i DcH Herning skal man udover grundkontingent betale træningsgebyr for det antal hold eller antal hunde man træner med.


Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
Træningsgebyr 1 hund/1 hold 22H1 20.12.2021 31.12.2022 605 kr.
Træningsgebyr 2 hunde/ 2 hold 22H2 20.12.2021 31.12.2022 905 kr.
Ekstra hold/hund gebyr (EKSHU)

Tilmelding og betaling for træning på et ekstra hold/ eller en ekstra hund.
Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
Ekstra Hold/Hund 22HE 09.04.2022 31.12.9999 400 kr.
Gæst træningsgebyr (GÆ22)

Betaling af Træningsgebyr i DcH Herning for gæstemedlemmer, som er hovedmedlem i en anden DcH Afdeling.
Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
Gæstegebyr 2022 22GÆ 20.12.2021 31.12.2022 610 kr.