DcH Herning
2019

Grundkontingent (GRKON)

Grundkontingent er kr. 420 for eksisterende medlemmer og kr. 420 for nye medlemmer.
Medlemsskabet er helårligt og koster det samme hele året.

Grundkontingent dækker 1 persons medlemskab af DcH Danmark og Kreds 2 og er obligatorisk. Det vil sige at det er personen, der er medlem, ikke hunden. Er man flere om at træne med hunden skal der betales Grundkontingent + Træningsgebyr for hver person.

Grundkontingent giver ikke ret til træning på et hold. Det kræver betaling af træningsgebyr pr. hund/hold til DcH Herning. Se priser for træningsgebyr på hjemmesiden under Tilmelding.

Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
Grundkontingent 2024 2024 16.12.2023 31.12.2024 430 kr.
Træningsgebyr (TRÆGB)

Træningsgebyr. 

For at træne på hold i DcH Herning skal man udover grundkontingent betale træningsgebyr for det antal hold eller antal hunde man træner med.


Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
Træningsgebyr 1 hund/1 hold 24H1 16.12.2023 31.12.2024 1000 kr.
Træningsgebyr 2 hunde/ 2 hold 24H2 16.12.2023 31.12.2024 1500 kr.
Ekstra hold/hund gebyr (EKSHU)

Tilmelding og betaling for træning på et ekstra hold/ eller en ekstra hund.
Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
Ekstra Hold/Hund 24HE 16.12.2023 31.12.2024 500 kr.
Gæst træningsgebyr (GÆ22)

Betaling af Træningsgebyr i DcH Herning for gæstemedlemmer, som er hovedmedlem i en anden DcH Afdeling.
Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
Gæstegebyr 2024 24GÆ 16.12.2023 31.12.2024 1050 kr.