Holdbeskrivelse for DcH-Hernings

Agility Grundlæggende

Disse hold er for hunde og hundeførere:

 • der har gennemført træningen på pre-agility eller
  • har gennemført et tilsvarende forløb andetsteds.
 • hvor hunden er 12 mdr. eller derover
 • der har opnået en god kontakt i samarbejdet og hvor hunden kan holde en vis fokus på træningen
 • der ønsker at prøve kræfter med agility
 • hvor hunden er i fysisk god form og normalvægtig
 • hvor hunden kan færdes uden line under førerens kontrol
 • hvor hundeføreren skal kunne løbe og have lyst til det

Formålet er:

 • At udbygge og styrke båndet, kontakten og det glade samarbejde mellem hund og fører
 • At hundeføreren lærer den grundlæggende handling af hunden
 • At arbejde med indlæring af Agility-forhindringer og give hunden løbeglæde
 • At arbejde med mange gentagelser og små kombinationer

Al træning foregår med positiv indlæring, dvs. man belønner ønsket adfærd og ignorerer fejl.

Undervisningsform:

Træningen består af mere eller mindre instruktørstyrede øvelser. Der forekommer selvtræning, ligesom der også kan trænes i grupper.
Alle hjælper hinanden med oprydning efter træningen, ligesom instruktørerne kan have brug for hjælp til klargøring inden træningen.
Træningen kan afsluttes i klubhuset med hyggeligt samvær, hvor træningen evalueres.

Generelt:

Det er i høj grad op til den enkelte hundefører at få det optimale ud af og deltage aktivt i træningen.
Der trænes 1 gang om ugen. Den officielle træningstid er 1 time, men du bør afsætte mindst 1½ time til hver træning. Træningen foregår udendørs om sommeren og i hallen om vinteren.
Selve træningen foregår typisk på et hold med 1-2 uddannet instruktør + evt. 1 instruktøraspirant/hjælpeinstruktør. Alle involverede i træningen er ulønnede og frivillige i klubben.

Du kan læse mere om Agility her: dch-danmark.dk

Redigeret jan 2020

Nyheder

Sponsorer