Holdbeskrivelse for DcH-Hernings

Nosework  Let Øvet

Dette hold er for hunde og hundeførere,

· der minimum har gennemført Nosework begynderholdet i DcH Herning eller tilsvarende hold andet sted.

· som har indlært 1. duft, uden parring og er bekendt med alle 4 Nosework elementer

· der har interesse i at arbejde med Nosework fremadrettet.

Formålet er:

· At fortsætte Nosework træningen for interesserede hundefører, hvor flere dufte og de 4 Nosework elementers forskellige udfordringer trænes.

Al træning foregår med positiv indlæring, dvs. man belønner ønsket adfærd og ignorerer fejl

Undervisningsform:

Undervisningen forudsætter at hundeføreren træner hjemme med udleveret materiale.

I starten er træningen i klubben trænerstyret. Derefter skal hundeførerne både træne individuelt og arbejde samme i små og store grupper under trænervejledning.

Hundeførerne skal være indstillet på at træningen kan flyttes til eksterne lokaliteter for at præsentere Nosework i mange forskellige miljøer.

Generelt:

Det er i høj grad op til den enkelte hundefører at få det optimale ud af og deltage aktivt i træningen. Der tages individuelle hensyn til hund og ejer.

Der trænes 1 gang om ugen. Den officielle træningstid er 1-2 timer, men du skal afsætte mindst 2½ time til hver træning.

Selve træningen foregår typisk på et hold med 1 uddannet instruktør.

Alle involverede i træningen er ulønnede og frivillige i klubben.

Redigeret januar 2020

Nyheder

Sponsorer