Holdbeskrivelse for DcH-Hernings

Nosework Begynder

Dette hold er for hunde og hundeførere,

  • der minimum har gennemført hvalpe, et begynderhold eller træning på højere niveau.
  • der har et godt, grundlæggende træningsniveau og hunden er under kontrol under træningen.
  • der har interesse i at lære Nosework fra bunden.

Formålet er:

  • At introducere Nosework til interesserede hundefører i et 3 mdr. forløb, hvor 1. duft og de 4 Nosework elementer præsenteres.

Al træning foregår med positiv indlæring, dvs. man belønner ønsket adfærd og ignorerer fejl

Undervisningsform:

Undervisningen forudsætter at hundeføreren kan følge træningen i klubben hver gang og træner hjemme med udleveret materiale.

I starten er træningen i klubben meget trænerstyret, da der lægges stor vægt på at indlæringen foregår korrekt og efter en fast plan.

Derefter skal hundeførerne både træne individuelt og arbejde samme i små og store grupper under trænervejledning.

Generelt:

Det er i høj grad op til den enkelte hundefører at få det optimale ud af og deltage aktivt i træningen. Der tages individuelle hensyn til hund og ejer.

Hundeføreren skal være indforstået med at træningen ofte vil flyttes til en lokalitet, hvor der kræves ekstra transporttid. 

Der trænes 1 gang om ugen. Den officielle træningstid er 1 time, men du skal afsætte mindst 1½ time til hver træning.

Selve træningen foregår typisk på et hold med 1 uddannet instruktør.

Alle involverede i træningen er ulønnede og frivillige i klubben.

Redigeret januar 2020

Nyheder

Sponsorer