Holdbeskrivelse for DcH-Hernings

Ungdomshold

Dette hold er for hunde og hundeførere,

  • hvor den unge (hundeføreren) er mellem 10 og 16 år.
  • hvor hunden er 10 måneder eller derover
  • hvor hund og hundefører har en god kontakt og den unge har kontrol over hunden.
  • forældre eller en anden voksen skal have gennemført hvalpehold eller begynderholdet.
  • hvor hunde, der ikke tidligere har gået til træning hos os vurderes ved en prøvetime for at se om den unge og hunden opfylder kravene for at gå på holdet, eller om der skal yderligere grundlæggende træning til først.

 

Formålet er:

  • at give den unge viden om positiv træning af hunden
  • at styrke kontakten og samarbejdet mellem hunden og den unge, hvilket er grundlaget for den fremtidige indlæring
  • at træne hunden i forskellige discipliner – f.eks. Agility, Lydighed, Rally og tricks
  • at motivere den unge til fortsat træning med hunden
  • socialt samvær

 

Alle øvelser foregår med positiv indlæring, dvs. man belønner ønsket adfærd og ignorerer fejl.

Undervisningsform:

Træningen består af instruktørstyrede øvelser, hvor instruktøren instruerer i, hvordan en øvelse skal udføres, hvorefter hundeføreren laver øvelsen med sin hund. Der vil også kunne forekomme øvelser, der skal gennemføres i små grupper.

Der kan også forekomme interne konkurrencer for sjov og fælles aktiviteter uden for træningen – f.eks. dyrlægebesøg, byture, udflugter med hund samt overnatninger ved klubhuset.

Træningen afsluttes i klubhuset med saft og kage.

Generelt:

Den unge skal selv have lyst til at deltage i træningen, der foregår uden forældrenes tilstedeværelse (de kan opholde sig i klubhuset, mens der trænes).

Træningen er primært rettet mod den unge, da det er ham/hende, der under trænernes vejledning skal lære at motivere og samarbejde med hunden.

Det er i høj grad op til den unge at få det optimale ud af og deltage aktivt i træningen, og de unge har medindflydelse på, hvad der laves på holdet.

Der trænes 1 gang om ugen. Den officielle træningstid er 1 time, men der skal afsætte mindst 1½ time til hver træning. der trænes om sommeren udendørs og i hallen om vinteren.

Selve træningen foregår typisk på et hold med 1 uddannede instruktør.

Alle involverede i træningen er ulønnede og frivillige i klubben.

Redigeret januar 2020

Nyheder

Sponsorer