Holdbeskrivelse for DcH-Hernings

Agility let øvet

Disse hold er for hunde og hundeførere:

  • der har gennemført træningen på et af klubbens Agility Grundlæggende hold.
    • alternativt har gennemført tilsvarende træning andetsteds
  • der har kendskab til de fleste Agility-forhindringer

Formålet er:

  • At videreudvikle handlingsmetoder
  • At arbejde videre med de forskellige forhindringer
  • At arbejde med mindre baneforløb

 Al træning foregår med positiv indlæring, dvs. man belønner ønsket adfærd og ignorerer fejl.

Undervisningsform:

Træningen består af mere eller mindre instruktørstyrede øvelser. Der vil forekomme en del selvtræning, ligesom der også kan trænes i grupper.

Alle hjælper hinanden med oprydning efter træningen, ligesom instruktørerne kan have brug for hjælp til klargøring inden træningen.

Træningen kan afsluttes i klubhuset med hyggeligt samvær, hvor træningen evalueres.

Generelt:

Det er i høj grad op til den enkelte hundefører at få det optimale ud af og deltage aktivt i træningen.

Der trænes 1 gang om ugen. Den officielle træningstid er 1 time, men du bør afsætte mindst 1½ time til hver træning. Træningen foregår udendørs om sommeren og i hallen om vinteren.

Selve træningen foregår typisk på et hold med 1-2 uddannet instruktør.  Alle involverede i træningen er ulønnede og frivillige i klubben.

Du kan læse mere om Agility her: dch-danmark.dk

Redigeret januar 2020

Nyheder

Sponsorer