Holdbeskrivelse for DcH-Hernings

Rally Konkurrence

Dette hold er for hunde og hundeførere:

  • der har gennemført træning på Rally Fortsætter og har interesse i at deltage ved konkurrencer, eller som har gennemført tilsvarende træning andetsteds.
    Der forventes deltagelse i konkurrencer.

Formålet er:

·        At motivere til det positive samarbejde og kontakt mellem hund og hundefører

  • At arbejde med avanceret handling
  • At arbejde med præcision og timing
  • At arbejde med sektioner og hele baner
  • At arbejde med målsætninger
  • At følge den røde tråd for træningen for Rally.

Alle øvelser foregår med positiv indlæring, dvs. man belønner ønsket adfærd og ignorerer fejl.

Undervisningsform:

Træningen er styret af instruktøren, der instruerer i, hvad der skal arbejdes med og giver individuel vejledning. Der trænes både individuelt og i grupper.
Det tilstræbes at have et højt aktivitetsniveau.

Instruktøren kan have brug for hjælp til at klargøre træningen, og alle hjælper hinanden med oprydningen.

Træningen tager udgangspunkt i positiv læring – d.v.s. man belønner ønsket adfærd og ignorerer uønsket adfærd.

Generelt:

Det er i høj grad op til den enkelte HF at få det optimale ud af og deltage aktivt i træningen.

Der trænes enten på klubbens udendørs arealer eller i hallen 1 gang om ugen. Den officielle træningstid er 1 time, men der bør afsættes 1 ½ time til hver træning.

Træningen afsluttes i klubhuset.

Vi tilstræber en holdstørrelse på ca. 8 hunde pr. instruktør, og ofte er der også en hjælpetræner på holdet.

Alle instruktører og hjælpere er frivillige og ulønnede.

Du kan læse mere om rally her: www.dch-danmark.

Redigeret januar 2020

Nyheder

Sponsorer