Holdbeskrivelse for DcH-Hernings

Agility Konkurrencehold

Disse hold er for hunde og hundeførere:

Konkurrencehold 1

 • der har gennemført træningen på et af klubbens Agility Fortsætterhold
 • der ønsker at deltage i Agility stævner
 • der vil efterleve kravene om deltagelse i minimum:
  • 3 DcH stævner og 1 DGI stævne pr. sæson eller
  • 4 DcH stævner pr. sæson

Konkurrencehold 2-4

 • der har gennemført træningen på et af klubbens Agility Fortsætterhold
 • der ønsker at deltage i Agility stævner
 • der vil efterleve kravene om deltagelse i minimum:
  • 8 DcH stævner pr. sæson

Formålet er:

 • At arbejde med avanceret handling
 • At arbejde med hurtighed, præcision og timing
 • At arbejde med sektioner og hele baner
 • At arbejde med hundens og førerens løbebaner
 • At arbejde med målsætninger

 

Al træning foregår med positiv indlæring, dvs. man belønner ønsket adfærd og ignorerer fejl.

Undervisningsform:

Træningen består af mere eller mindre instruktørstyrede øvelser. Der vil forekomme en del selvtræning, ligesom der også kan trænes i grupper.

Alle hjælper hinanden med oprydning efter træningen, ligesom instruktørerne kan have brug for hjælp til klargøring inden træningen.

Træningen kan afsluttes i klubhuset med hyggeligt samvær, hvor træningen evalueres.

Generelt:

Det forventes, at man selvtræner (uden instruktør) mere end 1 gang om ugen.

Det er i høj grad op til den enkelte hundefører at få det optimale ud af og deltage aktivt i træningen.

Der trænes 1 gang om ugen. Den officielle træningstid er 1½ time. Træningen foregår udendørs om sommeren og i hallen om vinteren.

Selve træningen foregår typisk på et hold med 1-2 uddannet instruktør. Alle involverede i træningen er ulønnede og frivillige i klubben.

Du kan læse mere om Agility her: dch-danmark.dk

Redigeret januar 2020

Nyheder

Sponsorer