HOOPERS BEGYNDER 
Dette hold er for hunde og hundeførere
  • der har gennemført træningen på hvalpehold  (6 mdr.) eller begynderhold +6 mdr. eller
  • har gennemført et tilsvarende forløb andetsteds
  • hvor hunden er +8 mdr.
  • der har opnået en god kontakt i samarbejdet og hvor hunden kan holde en vis fokus på træningen.
  • hvor hunden kan sættes af væk fra føreren og ikke stikker af når den er uden line. 
  • hvor hunden er i fysisk god form og normalvægtig
Formålet er
  • At udbygge og styrke båndet, kontakten og det glade samarbejde mellem hund og fører
  • Indlæring af hoops, tunnel, tønder, hegn og måtte
  • At hundeføreren lærer det grundlæggende omkring fjerndirigering og løbelinjer
  • Al træning foregår med positiv indlæring, dvs. man belønner ønsket adfærd og ignorerer fejl.
Undervisningsform
Træningen består af instruktørstyrede øvelser. Der forekommer selvtræning, ligesom der også kan trænes i grupper.
Alle hjælper hinanden med oprydning efter træningen, ligesom instruktøren kan have brug for hjælp til klargøring inden træningen.
Generelt
Det er i høj grad op til den enkelte hundefører at få det optimale ud af og deltage aktivt i træningen.
Der trænes 1 gang om ugen. Den officielle træningstid er 1 time, men du bør afsætte mindst 1½ time til hver træning. Træningen foregår udendørs om sommeren og i hallen om vinteren.
Selve træningen foregår typisk på et hold med mindst 1 uddannet instruktør + evt. 1 instruktøraspirant/hjælpeinstruktør. Alle involverede i træningen er ulønnede og frivillige i klubben.
Hoopers er en skånsom hundesport, både for hund og fører. Føreren guider hunden gennem en bane bestående af hoops, tønder, hegn m.m. 
Hundeføreren står på et udpeget område, der giver distance til forhindringerne. Det gælder om at 
dirigere hunden gennem banen fejlfrit og så hurtigt som muligt.

Nyheder

Sponsorer