Holdbeskrivelse for DcH-Hernings

Familiehundehold

Dette hold er for hunde og hundeførere,

  • der har gennemført træning på hvalpe eller begynder +6 mdr. hold eller har opnået tilsvarende niveau andetsteds.
  • der gerne vil være aktive med deres hund, men ikke ønsker at deltage i konkurrencer.
  • der vægter det sociale samvær.

Formålet er:

  • at aktivere hundene med forskellige sjove hundeaktiviteter som alternativ til den daglige gåtur.
  • at fremme socialt samvær mellem hundeførerne.

    OBS: Dette hold er et fortløbende hold, dvs. der er hundeførere, der fortsætter på holdet fra modul til modul og vi kan ikke garantere, at der er ledige pladser ved hver holdskifte.

Al træning foregår med positiv indlæring, dvs. man belønner ønsket adfærd og ignorerer fejl.

Undervisningsform:

Træningen består af mere eller mindre instruktørstyrede øvelser, hvor træningen gradueres efter holdenes niveau. Der vil forekomme selvtræning, ligesom der også kan trænes i grupper.

Alle hjælper hinanden med oprydning efter træningen, ligesom instruktøren kan have brug for hjælp til klargøring inden træningen.

Træningen afsluttes i klubhuset med hyggeligt samvær.

Generelt:

Det er i høj grad op til den enkelte hundefører at få det optimale ud af og deltage aktivt i træningen. Der tages individuelle hensyn til hund og ejer.

Der trænes 1 gang om ugen. Den officielle træningstid er 1 time, men du bør afsætte mindst 1½ time til hver træning.

Selve træningen foregår typisk på et hold med 1 uddannet instruktør.
Alle involverede i træningen er ulønnede og frivillige i klubben.

Redigeret januar 2020

Nyheder

Sponsorer