Holdbeskrivelse for DcH-Hernings

Hverdagslydighed

Dette hold er for hunde og hundeførere:

  • som har gennemført hvalpehold tilsvarende vores ( 6 mdr.) eller begynderhold + 6 mdr.
  • som ønsker at træne fortsætter lydighed med hunden.
  • som ikke har ønske om at træne konkurrenceprogrammet.
  • som har et ønske om at forbedre hverdagslydighed med hunden
  • vil holde hunden og sig selv aktiv med hundetræning

Formålet er:

  • At tilbyde et hold, hvor træningen er koncentreret om hverdagslydighed og anden lydighedsmæssig træning

    OBS: Dette hold er et fortløbende hold, dvs. der er hundeførere, der fortsætter på holdet fra modul til modul og vi kan ikke garantere, at der er ledige pladser ved hver holdskifte.

Al træning foregår med positiv indlæring, dvs. man belønner ønsket adfærd og ignorerer fejl. 

Undervisningsform:

Træningen består af mere eller mindre instruktørstyrede øvelser. Der vil forekomme en del selvtræning, ligesom der også kan trænes i grupper.

Alle hjælper hinanden med oprydning efter træningen, ligesom instruktøren kan have brug for hjælp til klargøring inden træningen.

Træningen afsluttes i klubhuset med hyggeligt samvær, hvor træningen evalueres.

Generelt:

Det er i høj grad op til den enkelte hundefører at få det optimale ud af og deltage aktivt i træningen. Der tages individuelle hensyn til hund og ejer.

Der trænes 1 gang om ugen. Den officielle træningstid er 1 time, men du skal afsætte mindst 1½ time til hver træning.

Selve træningen foregår typisk på et hold med 1uddannet instruktør. Alle involverede i træningen er ulønnede og frivillige i klubben.

Redigeret januar 2020

Nyheder

Sponsorer