Træning i DcH Herning.

Træningen foregår på vores træningsplads på Nakskovvej 15, 7400 Herning.

Alle instruktører, udvalg, og bestyrelse er frivillige og ulønnede.

Under medlemsinfo/håndbogen kan ses retningslinjer og regler for færden i klubben.

Træningen.

Træningen varetages af DcH uddannede instruktører.

Et hold består af min. 1 instruktør. Derudover kan der være tilknyttet en aspirant, assistent eller hjælper på holdet.

Som udgangspunkt er der 8 hundeførere pr. uddannet instruktør, + 4 hvis der er tilknyttet en aspirant/assistent, + 2 hvis der er tilknyttet en hjælper.

På nogle hold kan der være færre eller flere hundefører pr. instruktør, hvis det er hensigtsmæssigt efter aftale mellem Bestyrelsen og instruktøren.

Holdstart og holdskifte.

Vi starter så vidt muligt nye hvalpehold 1.februar, 1. maj og 1. september. Tilmelding til hvalpeholdene starter 1 mdr. før holdstart. Hvalpeholdene har en varighed af 6 mdr. Hvalpen skal være min. 8 uger og max. 5 mdr. ved holdstart. Man kan ikke starte midt i et hvalpehold.

Agility holdene starter nye hold og har holdskifte 1. marts og 1. september.

Øvrige hold tager nye ind og har holdskifte 1. februar, 1. maj og 1. september, dog er det muligt at få plads på Begynder +6 mdr., Motions- og Ungdomshold hele året, såfremt der er ledige pladser på holdene. 

Parkering:

Parkering omkring klubhuset er kun til trænere og frivillige hjælpere. Hundeførere parkerer på græsarealet til højre på Nakskovvej, samt efter kl. 17.00 ved Dagrofa.

Faciliteter:

1.    Udendørsarealet består af græs og opdelt i min. 6 baner af forskellige størrelser og 2 agilitybaner. Store dele af arealet er oplyst med lysmaster.

2.    Hallen er 1600 kvm., og uopvarmet. Den kan opdeles i op til 2-3 baner med bander. Bunden består af sold, som er en slags blanding af sand og flis.

3.    Klubhuset består af

a.    kantinen; køkken/kiosk og et stort lokale, bruges efter træning og til større arrangementer.

b.    et stort undervisningslokale, et lille møderum, kontor, garderobe, depotrum og toiletter.

c.    Udenfor er der både en overdækket og en åben terrasse med bord og bænke.

Hunde må medtages på terrassen og i klubhuset under forudsætning af at de holdes i kort snor og ikke er til gene for andre. Løbske tæver må ikke opholde sig eller træne på terrassen eller i klubhuset.

Nyheder

Sponsorer