Holdbeskrivelse for DcH-Hernings

Pre Agility

Disse hold er for hunde og hundeførere:

 • der har gennemført træningen på hvalpe (6 mdr.), eller begynderhold +6 mdr. eller
  • har gennemført et tilsvarende forløb andetsteds
 • hvor hunden er +8 mdr.
 • der har opnået en god kontakt i samarbejdet og hvor hunden kan holde en vis fokus på træningen.
 • hvor hunden kan sættes af væk fra føreren og ikke stiller af når den er uden line. 
 • der på sigt ønsker at prøve kræfter med agility
 • hvor hunden er i fysisk god form og normalvægtig
 • hvor hundeføreren skal kunne løbe og have lyst til det
For nye medlemmer i DcH Herning: Såfremt føreren ikke har kontrol med hunden, den kan være uden line uden at stikke af og kan sættes af uden line væk fra føreren, skal man gå min. 3 mdr. på Begynder + 6 mdr. først.

Formålet er:

 • At udbygge og styrke båndet, kontakten og det glade samarbejde mellem hund og fører
 • At hundeføreren lærer den grundlæggende forberedelse til agility

Al træning foregår med positiv indlæring, dvs. man belønner ønsket adfærd og ignorerer fejl.

Undervisningsform:

Træningen består af instruktørstyrede øvelser. Der forekommer selvtræning, ligesom der også kan trænes i grupper.
Alle hjælper hinanden med oprydning efter træningen, ligesom instruktøren kan have brug for hjælp til klargøring inden træningen.
Træningen kan afsluttes i klubhuset med hyggeligt samvær, hvor træningen evalueres.

Generelt:

Det er i høj grad op til den enkelte hundefører at få det optimale ud af og deltage aktivt i træningen.
Der trænes 1 gang om ugen. Den officielle træningstid er 1 time, men du bør afsætte mindst 1½ time til hver træning. Træningen foregår udendørs om sommeren og i hallen om vinteren.
Selve træningen foregår typisk på et hold med 1 uddannet instruktør + evt. 1 instruktøraspirant/hjælpeinstruktør. Alle involverede i træningen er ulønnede og frivillige i klubben.

Du kan læse mere om Agility her: dch-danmark.dk

Redigeret januar 2020

Nyheder

Sponsorer