Holdbeskrivelse for DcH-Hernings

Pre Agility

Disse hold er for hunde og hundeførere:

  • der har gennemført træningen på hvalpe (6 mdr.), eller begynderhold +6 mdr. eller
    • har gennemført et tilsvarende forløb andetsteds
  • hvor hunden er +8 mdr.
  • der har opnået en god kontakt i samarbejdet og hvor hunden kan holde en vis fokus på træningen.
  • der på sigt ønsker at prøve kræfter med agility
  • hvor hunden er i fysisk god form og normalvægtig
  • hvor hundeføreren skal kunne løbe og have lyst til det

Formålet er:

  • At udbygge og styrke båndet, kontakten og det glade samarbejde mellem hund og fører
  • At hundeføreren lærer den grundlæggende forberedelse til agility

Al træning foregår med positiv indlæring, dvs. man belønner ønsket adfærd og ignorerer fejl.

Undervisningsform:

Træningen består af instruktørstyrede øvelser. Der forekommer selvtræning, ligesom der også kan trænes i grupper.
Alle hjælper hinanden med oprydning efter træningen, ligesom instruktøren kan have brug for hjælp til klargøring inden træningen.
Træningen kan afsluttes i klubhuset med hyggeligt samvær, hvor træningen evalueres.

Generelt:

Det er i høj grad op til den enkelte hundefører at få det optimale ud af og deltage aktivt i træningen.
Der trænes 1 gang om ugen. Den officielle træningstid er 1 time, men du bør afsætte mindst 1½ time til hver træning. Træningen foregår udendørs om sommeren og i hallen om vinteren.
Selve træningen foregår typisk på et hold med 1 uddannet instruktør + evt. 1 instruktøraspirant/hjælpeinstruktør. Alle involverede i træningen er ulønnede og frivillige i klubben.

Du kan læse mere om Agility her: dch-danmark.dk

Redigeret januar 2020

Nyheder

Sponsorer