HOOPERS FORTSÆTTER/ØVET

Disse hold er for hunde og hundeførere
  • der har gennemført træningen på hoopers begynder  hold eller gennemført tilsvarende træning andetsteds
  • der har kendskab til alle hoopers redskaber
  • Har arbejdet med dirigering og løbelinjer

Formålet er

  • At videreudvikle dirigeringsmetoder
  • At arbejde videre med de forskellige forhindringer
  • At arbejde med mindre baneforløb
  • Al træning foregår med positiv indlæring, dvs. man belønner ønsket adfærd og ignorerer fejl.

Undervisningsform
Træningen består af instruktørstyrede øvelser. Der forekommer selvtræning, ligesom der også kan trænes i grupper.
Alle hjælper hinanden med oprydning efter træningen, ligesom instruktøren kan have brug for hjælp til klargøring inden træningen.

Generelt
Det er i høj grad op til den enkelte hundefører at få det optimale ud af og deltage aktivt i træningen.
Der trænes 1 gang om ugen. Den officielle træningstid er 1 time, men du bør afsætte mindst 1½ time til hver træning. Træningen foregår udendørs om sommeren og i hallen om vinteren.
Selve træningen foregår typisk på et hold med mindst 1 uddannet instruktør + evt. 1 instruktøraspirant/hjælpeinstruktør. Alle involverede i træningen er ulønnede og frivillige i klubben.

Nyheder

Sponsorer