Holdbeskrivelse for DcH-Hernings

 

Lydighed C - Konkurrence

Dette hold er for hunde og hundeførere:

 • hvor hunden er min. 12 mdr.
 • der er klar til at starte i C-Klassen i DcH Lydighed
 • der har interesse i målrettet hundearbejde og deltagelse i konkurrencer 

Lydighed B-Konkurrence

Dette hold er for hunde og hundeførere:

 • hvor hunden er min. 12 mdr.
 • der enten er oprykkere fra C-klassen eller hundeførere som tidligere har konkurreret i B klassen eller derover.
 • der har interesse i målrettet hundearbejde og deltagelse i konkurrencer 

Lydighed A/E Konkurrence

Dette hold er for hunde og hundeførere:

 • der er oprykkere fra B eller A-klassen, og som har interesse i hundearbejde på højt niveau og arbejde med hundens medfødte egenskaber.

Formålet er:

 • At udbygge og styrke båndet, kontakten og det glade samarbejde mellem hund og fører
 • At motivere hunden positivt til at tilbyde den ønskede adfærd.
 • At forberede hunde og -hundeførere til lydighedskonkurrencer i B-klassen, A-Klassen eller E-klassen i DcH.

Konkurrencedeltagelse:

 • Som B hundefører opfordres der til deltagelse i konkurrencer, min. de 2 årlige venskabs og klubkonkurrencer.
 • Som A-E hundefører opfordres der til deltagelse i konkurrencer, min. de 2 årlige venskabs og klubkonkurrencer

Al træning foregår med positiv indlæring, dvs. man belønner ønsket adfærd og ignorerer fejl.

Undervisningsform:

Træningen består af mere eller mindre instruktørstyrede øvelser. Der vil forekomme en del selvtræning, ligesom der også kan trænes i grupper.

Alle hjælper hinanden med oprydning efter træningen, ligesom instruktørerne kan have brug for hjælp til klargøring inden træningen.

Træningen afsluttes i klubhuset med hyggeligt samvær, hvor træningen evalueres.

Generelt:

Det er i høj grad op til den enkelte hundefører at få det optimale ud af og deltage aktivt i træningen.

Der trænes som regel 1 gang om ugen. Dog vil der ved skov og sportræning blive trænet på egnede arealer udenfor klubbens område. Kørsel hertil må påregnes.

Den officielle træningstid er 1½ time, men du bør afsætte mindst 2 timer til hver træning.

Selve træningen foregår typisk på et hold med 1-2 uddannet instruktører. Alle involverede i træningen er ulønnede og frivillige i klubben.

Du kan læse mere om Konkurrence-Lydighed her: dch-danmark.dk

Redigeret januar 2020

Nyheder

Sponsorer