Holdbeskrivelse for DcH-Hernings

Nosework Øvet

Dette hold er for hunde og hundeførere,

·        der minimum har gennemført Nosework Let Øvet i DcH Herning eller tilsvarende hold andet sted.

·        som har indlært  min. 1. duft og er klar til flere dufte, og er rigtig godt bekendt med alle 4 Nosework elementer

·        der har interesse i at arbejde med Nosework fremadrettet.

Formålet er:

·        At fortsætte Nosework træningen for interesserede hundefører, hvor flere dufte og de 4 Nosework elementers forskellige udfordringer trænes og der tillægges konkurrencedelen i træningen.

 

Al træning foregår med positiv indlæring, dvs. man belønner ønsket adfærd og ignorerer fejl

Undervisningsform:

Undervisningen forudsætter at hundeføreren træner hjemme med udleveret materiale.

Hundeførerne skal træne både individuelt og arbejde samme i små og store grupper under trænervejledning.

Hundeførerne skal være indstillet på at træningen kan flyttes til eksterne lokaliteter for at præsentere Nosework i mange forskellige miljøer.

Generelt:

Det er i høj grad op til den enkelte hundefører at få det optimale ud af og deltage aktivt i træningen. Der tages individuelle hensyn til hund og ejer.

Der trænes 1 gang om ugen. Den officielle træningstid er 1 time, men du skal afsætte mindst 2 time til hver træning.

Selve træningen foregår typisk på et hold med 1 uddannet instruktør.

Alle involverede i træningen er ulønnede og frivillige i klubben.

Redigeret januar 2020

Nyheder

Sponsorer