Holdbeskrivelse for Begynderhold + 6 mdr.

Der startes ikke flere begynderhold i 2022 pga. manglende træner og holdkapacitet

 • Der startes så vidt muligt begynderhold 1. februar, 1. maj og 1. september. Der oprettes hold hvis der er trænere og hundeførere nok til et hold.
 • Hvis der er ledige pladser kan disse tilbydes imellem ovenstående datoer.
 • Holdet varer som udgangspunkt 3 mdr.

Dette hold er for hunde og hundeførere:

 • der ikke har startet deres træning sammen i DcH Herning, og hvor hunden er 6 mdr. eller derover.
 • der ønsker grundlæggende viden om, hvordan man træner sin hund.
 • der vil træne hjemme på, at nå det aftalte mål med træningen.
 • der på sigt vil fortsætte på et af klubbens øvrige hold.

Formålet er bla.:

 • at sikre at hundeføreren har den grundlæggende træning, så hunden kan fungere og trives i familien.
 • at sikre at hund og fører har et niveau, som gør at man kan fortsætte på et af klubbens øvrige hold.
Ved hjælpe af:
 • at hjælpe hundeføreren til at få en god kontakt med hunden.
 • at lære hundeføreren forskellige instinkt-, balance- og problemløsnings-øvelser.
 • at lære hundeføreren forskellige lydighedsøvelser, såsom indkald, gå pænt i snor, m.v.
 • at socialisere hunden til fornuftig omgang med hunde og mennesker.
 • at træne hunden til at færdes i forskellige miljøer.
 • at give hundeføreren vejledning til træning og aktivitet hjemme.

Alle øvelser foregår ved positiv indlæring, dvs. man belønner det hunden gør rigtig og retter fejl ved at ignorerer dem.

Undervisningsform:

Træningen består af forskellige instruktørstyret øvelser. Der kan også forekomme øvelser, som skal gennemføres i små grupper. Hundeføreren træner derefter hjemme indtil næste træning.

Træningen afsluttes hver gang i klubhuset, hvor man kan få en snak over kaffen om alle de store som små spørgsmål, der kan komme når man har en hund.

Generelt:

Der kræves ikke nogle særlige kvalifikationer for at deltage i begynder træningen. Træningen er primært rettet mod hundeføreren, da det er dem, der under trænernes vejledning, skal lære at motivere og samarbejde med sin hund.

Der trænes 1 gang om ugen. Den officielle træningstid er 1 time, men du bør afsætte mindst 1½ time til hver træning.

Selve træningen foregår typisk på et hold med 1 uddannede træner + evt. 1 træneraspirant/hjælpetræner. Alle involverede i træningen er ulønnede og frivillige i klubben.

Har du har ønsker om at fortsætte med træningen efter holdet tilbyder vi træning på klubbens øvrige hold. Træneren kan dog vurdere, at der kan være behov for yderligere træning på holdet, inden der fortsættes på det ønskede hold.

Redigeret januar 2021

Nyheder

Sponsorer