Holdbeskrivelse for DcH-Hernings

Rally Fortsætter

Disse hold er for hunde og hundeførere:

  • der har gennemgået træning på Rally Begynder i DcH Herning
    • eller har deltaget på lignende hold andetsteds.

Formålet er:

  • At udbygge kontakten og det glade samarbejde mellem hund og fører

·        At motivere til det positive samarbejde og kontakt mellem hund og hundefører

  • At få kendskab til og/eller uddybe arbejdet med Rally grundfærdigheder
  • At arbejde med højre- og venstrehandling
  • At arbejde med præcision og timing
  • At arbejde med sektioner og enkelte lette delbaner
  • At følge den røde tråd for træningen for Rally. 

Alle øvelser foregår med positiv indlæring, dvs. man belønner ønsket adfærd og ignorerer fejl.

Undervisningsform:

Træningen er styret af instruktøren, der instruerer i, hvad der skal arbejdes med og giver individuel vejledning. Der trænes både individuelt og i grupper.
Det tilstræbes at have et højt aktivitetsniveau.

Instruktøren kan have brug for hjælp til at klargøre træningen, og alle hjælper hinanden med oprydningen.

Træningen tager udgangspunkt i positiv læring – d.v.s. man belønner ønsket adfærd og ignorerer uønsket adfærd.

Generelt:

Det er i høj grad op til den enkelte HF at få det optimale ud af og deltage aktivt i træningen.

Der trænes enten på klubbens udendørs arealer eller i hallen 1 gang om ugen. Den officielle træningstid er 1 time, men der bør afsættes 1 ½ time til hver træning.

Træningen afsluttes i klubhuset.

Vi tilstræber en holdstørrelse på ca. 8 hunde pr. instruktør, og ofte er der også en hjælpetræner på holdet.

Alle instruktører og hjælpere er frivillige og ulønnede.

Du kan læse mere om rally her: www.dch-danmark.

Redigeret januar 2020

Nyheder

Sponsorer