Priser 2020:

1)      Årskontingent= Kontingent til DcH Danmark+DcH Kreds 2 + træningsgebyr til DcH Herning (+indmeldelses gebyr for nye medlemmer).

a)      Årskontingentet dækker 1. medlems træning med 1 hund på ét hold. Årskontingentet nedsætter til maj og september (jvf. nedenstående liste).

b)      2 personer der træner med samme hund på 2 hold, skal begge være medlemmer med betaling af årskontingent.

c)      Træner 1. medlem med 2 hunde eller flere eller på 2 hold, skal der oven i årskontingent betales ekstra træningsgebyr pr. ekstra hund/hold.

2)      Der tilbydes ikke børne- eller familierabat.

3)      Kontingentåret går fra 1/1 til 31/12. Derfor skal alle, der vil fortsætte træningen forny deres medlemskab d. 1/1 hvert år. Alle betalinger foregår med betalingskort via Klubmodul og årskontingent trækkes automatisk d. 1/1 hvert år, hvis ikke medlemmet har udmeldt sig via sin profil senest i december.

4)      Klubmodul er det administrative system DcH Danmark har valgt, at vi skal bruge til at administrere vores medlemmer og betalinger. Der betales et gebyr til Klubmodul på 1%, som skal lægges oven i alle priserne.

 

Kontingent 2020

Indmeldelsegebyr ( er inkluderet i nedenstående priser for nye medlemmer)

 125,00

Kr.

 

 

 

Årskontingent -eksisterende medlemmer fra januar og året ud.

1300,00

Kr.

Årskontingent -nye medlemmer fra januar og året ud.

1425,00

Kr.

Årskontingent -nye medlemmer fra maj og året ud

1100,00

Kr.

Årskontingent -nye medlemmer fra september og året ud

 925,00

Kr.

 

 

 

Startkontingent på ungdomsholdet (gælder for de første 3 mdrs. træning)
Gælder kun ved 1. tilmelding. Fortsættes derefter betales op til fuldt årskontingent for resten af året. (fra maj - 500 kr./fra september - 325 kr.)

 925,00

Kr.

 

 

 

Hvalpehold/Begynderhold (6 mdrs. hold) med start i februar og maj

1100,00

Kr.

Hvalpehold/Begynderhold (6 mdrs. hold) med start i september (+fuldt årskontingent året efter)

 925,00

Kr.

Træningsgebyr efter hvalpehold fra september og året ud, for hold som starter i februar

 325,00

Kr.

 

 

Kr.

Årskontingent -Fjernmedlemmer

 875,00

Kr.

Fjernmedlemmer er medlem af DcH Danmark og Herning, uden træning i Herning, men som stiller op til stævner/konkurrencer for Herning.

Årskontingent -Passiv medlem

 650,00

Kr.

Passive medlemmer er passive medlemmer af DcH Danmark gennem Herning, uden træning i Herning

Årskontingent -Ekstern medlem

 925,00

Kr.

Eksterne medlemmer er hovedmedlemmer i en anden DcH klub, som træner på hold og betaler træningsgebyr i Herning.

 

 

 

Træningsgebyr - Træning med 2 hund/på 2 hold helårlig (pr hund/hold)

 450,00

Kr.

Træningsgebyr - Træning med 2 hund/på 2 hold fra maj (pr hund/hold)

 300,00

Kr.

Træningsgebyr - Træning med 2 hund/på 2 hold fra september (pr hund/hold)

 150,00

Kr.

 

Nyheder

Sponsorer