Holdbeskrivelse for DcH-Hernings

D/C Begynder Lydighed

D-Niveau:

Dette hold er for hunde og hundeførere:

 • hvor hunden er min. 12 mdr.
  • der har gennemført hvalpe, et begynder voksne +6 mdr. og et Pre-lydighedshold i DcH Herning eller har gennemført et tilsvarende forløb andetsteds, med min. 9 mdrs. aktiv træning.
 • som ikke tidligere har stillet op med hunden til en konkurrence i C-klassen eller højere i DcH.
 • der har lyst til at træne med hunden ud fra DcH programmet.

C-Niveau:

Dette hold er for hunde og hundeførere:

 • hvor hunden er min. 12 mdr.
 • der har gået på D-holdet og som har interesse i at deltage i DcH Programmets konkurrencer.
 • der ikke tidligere har deltaget i lydighedskonkurrencer.

Formålet er:

 • At udbygge og styrke båndet, kontaktet og det glade samarbejde mellem hund og fører.
 • At motiverer hunden positivt til at tilbyde den ønskede adfærd.
 • At tilbyde et lydighedshold, der kan forberede hund og fører til evt. at starte på C-Lydighed konkurrence.
 • At forberede hunde og -hundeførere til lydighedskonkurrencer i C-klassen i DcH.

Konkurrencedeltagelse:

 • Som D/C hundefører opfordres der til deltagelse i 2 årlige venskabs og klubkonkurrencer

Undervisningsform:

Træningen består af mere eller mindre instruktørstyrede øvelser. Der vil forekomme en del selvtræning, ligesom der også kan trænes i grupper.

Alle hjælper hinanden med oprydning efter træningen, ligesom instruktørerne kan have brug for hjælp til klargøring inden træningen.

Træningen afsluttes i klubhuset med hyggeligt samvær, hvor træningen evalueres.

Generelt:

Det er i høj grad op til den enkelte hundefører at få det optimale ud af og deltage aktivt i træningen.

Der trænes 1 gang om ugen. Dog vil der ved skov og sportræning blive trænet på egnede arealer udenfor klubbens område. Kørsel hertil må påregnes.

Den officielle træningstid er 1 time, men du bør afsætte mindst 1½ time til hver træning.

Selve træningen foregår typisk på et hold med 1- 2 uddannet instruktører. Alle involverede i træningen er ulønnede og frivillige i klubben.

Du kan læse mere om DcH Programmet her: dch-danmark.dk

Redigeret januar 2020

Nyheder

Sponsorer