Holdbeskrivelse for DcH-Hernings

Pre-DcH-Lydighed

Dette hold er hunde og hundeførere:

  • der har gennemført træningen på hvalpe eller begynderhold + 6 mdr. i DcH Herning
    • som har gennemført et tilsvarende forløb andetsteds, tilsvarende 6 mdr. begyndertræning.
    • der har opnået en god kontakt i samarbejdet og hvor hunden kan holde fokus på træningen.
  • hvor hunden er 8 mdr. eller derover.

·        som på sigt vil træne DcH-lydighed

Læs mere om DcH-Lydighed her 

Formålet er:

  • At forberede hund og fører til begynder DcH-lydighed programmet med forberedende øvelser.
  • At motivere hunden positivt til den ønskede adfærd.
  • At følge den røde tråd for træningen for DcH-lydighedgrenen.

Al træning foregår med positiv indlæring, dvs. man belønner ønsket adfærd og ignorerer fejl.

Undervisningsform:

Træningen består af instruktørstyrede øvelser. Der trænes både individuelt og i grupper.

Alle hjælper hinanden med oprydning efter træningen, ligesom instruktørerne kan have brug for hjælp til klargøring inden træningen.

Træningen afsluttes i klubhuset med hyggeligt samvær, hvor træningen evalueres.

Generelt:

Det er i høj grad op til den enkelte hundefører at få det optimale ud af og deltage aktivt i træningen.

Der trænes 1 gang om ugen. Den officielle træningstid er 1 time, men du skal afsætte mindst 1½ time til hver træning. Træningen foregår udendørs året rundt.

Selve træningen foregår typisk på et hold med 1-2 uddannet instruktør+ evt. uuddannet hjælpere. Alle involverede i træningen er ulønnede og frivillige i klubben.

Du kan læse mere om Lydighed her: dch-danmark.dk

Redigeret januar 2020

Nyheder

Sponsorer