Holdbeskrivelse for DcH-Hernings

Familiehundehold

Dette hold er for hunde og hundeførere,

  • der har gennemført træning på hvalpe eller begynder +6 mdr. hold eller har opnået tilsvarende niveau andetsteds.
  • der gerne vil være aktive med deres hund, men ikke ønsker at deltage i konkurrencer.
  • der vægter det sociale samvær.

Formålet er:

  • at aktivere hundene med forskellige sjove hundeaktiviteter som alternativ til den daglige gåtur.
  • at fremme socialt samvær mellem hundeførerne.

Al træning foregår med positiv indlæring, dvs. man belønner ønsket adfærd og ignorerer fejl.

Undervisningsform:

Træningen består af mere eller mindre instruktørstyrede øvelser, hvor træningen gradueres efter holdenes niveau. Der vil forekomme selvtræning, ligesom der også kan trænes i grupper.

Alle hjælper hinanden med oprydning efter træningen, ligesom instruktøren kan have brug for hjælp til klargøring inden træningen.

Træningen afsluttes i klubhuset med hyggeligt samvær.

Generelt:

Det er i høj grad op til den enkelte hundefører at få det optimale ud af og deltage aktivt i træningen. Der tages individuelle hensyn til hund og ejer.

Der trænes 1 gang om ugen. Den officielle træningstid er 1 time, men du bør afsætte mindst 1½ time til hver træning.

Selve træningen foregår typisk på et hold med 1 uddannet instruktør.
Alle involverede i træningen er ulønnede og frivillige i klubben.

Redigeret januar 2020

Nyheder

Sponsorer