Holdbeskrivelse for DcH-Hernings

R×A×L Motionshold

Dette hold er for hunde og hundeførere,

·        der er noget erfaring med hundetræning og som kan arbejde selvstændigt, og gerne vil vedligeholde træningen og være aktive med hunden.

·        der har et godt, grundlæggende træningsniveau.

       ·    som kan have hunden løs uden line, da en del øvelser vi laver kræver det.
 

Formålet er:

·        At skabe et hold for erfarne hundeførere, hvor der er et bredt udvalg af aktiviteter.

·        At dække hundetræningens aktiviteter på motionsplan både de traditionelle øvelser, nogle med ét twist og nye og anderledes øvelser.

·      At skabe et hold, hvor alle, både hunde og førere, har en god relation til hinanden, så der kan trænes og snakkes på tværs.

 Al træning foregår med positiv indlæring, dvs. man belønner ønsket adfærd og ignorerer fejl

 
Undervisningsform:
Alle involverede i træningen er ulønnede og frivillige i klubben.

Træningen består af 3-4 aktiviteter pr. gang med mulighed for selvtræning ved enkelte aktiviteter. Nogen øvelser er instruktørstyret, andre laves i grupper og igen andre er selvstændig træning

Hundeførerne kan selv vælge, hvilke af de tilbudte aktiviteter, de vil deltage i. Træningen tilpasses den enkelte hund og hundeførers aktivitetsniveau.

En stor del af træningen er også det sociale samvær på holdet, hvor man ofte arbejder sammen 2 og 2. Både under og i høj grad efter træningen, har hundeførerne mulighed for at snakke med hinanden. Derfor afsluttet træningen altid i klubhuset med socialt samvær.

Generelt:

Det er i høj grad op til den enkelte hundefører at få det optimale ud af og deltage aktivt i træningen. Der tages individuelle hensyn til hund og ejer.

Der trænes 1 gang om ugen. Den officielle træningstid er 1 time, men du bør afsætte mindst 1½ time til hver træning.

Selve træningen foregår typisk på et hold med 1 uddannet instruktør.

Redigeret januar 2020

Nyheder

Sponsorer