Holdbeskrivelse for DcH-Hernings

Hverdagslydighed

Dette hold er for hunde og hundeførere:

  • som har gennemført hvalpehold eller begynderhold + 6 mdr.
  • som ønsker at træne lydighed med hunden.
  • som ikke har ønske om at træne konkurrenceprogrammet.
  • som har et ønske om at forbedre hverdagslydighed med hunden
  • vil holde hunden og sig selv aktiv med hundetræning

Formålet er:

  • At tilbyde et hold, hvor træningen er koncentreret om hverdagslydighed og anden lydighedsmæssig træning

Al træning foregår med positiv indlæring, dvs. man belønner ønsket adfærd og ignorerer fejl. 

Undervisningsform:

Træningen består af mere eller mindre instruktørstyrede øvelser. Der vil forekomme en del selvtræning, ligesom der også kan trænes i grupper.

Alle hjælper hinanden med oprydning efter træningen, ligesom instruktøren kan have brug for hjælp til klargøring inden træningen.

Træningen afsluttes i klubhuset med hyggeligt samvær, hvor træningen evalueres.

Generelt:

Det er i høj grad op til den enkelte hundefører at få det optimale ud af og deltage aktivt i træningen. Der tages individuelle hensyn til hund og ejer.

Der trænes 1 gang om ugen. Den officielle træningstid er 1 time, men du skal afsætte mindst 1½ time til hver træning.

Selve træningen foregår typisk på et hold med 1uddannet instruktør. Alle involverede i træningen er ulønnede og frivillige i klubben.

Redigeret januar 2020

Nyheder

Sponsorer