Holdbeskrivelse for Begynderhold + 6 mdr.

 • Der er indtag på begynderholdet d. 1. februar, 1. maj og 1. september.
 • Hvis der er ledige pladser kan disse tilbydes imellem ovenstående datoer.
 • Holdet varer som udgangspunkt 6 mdr. 

Dette hold er for hunde og hundeførere:

 • der ikke tidligere har modtaget træning i DcH Herning, og hvor hunden er 6 mdr. eller derover.
 • der ønsker grundlæggende viden om, hvordan man træner sin hund.
 • der vil træne hjemme på, at nå det aftalte mål med træningen.

Formålet er:

 • at give hundeføreren den grundlæggende træning, så hunden kan fungere og trives i familien.
 • at hjælpe hundeføreren til at få en god kontakt med hunden.
 • at lære hundeføreren forskellige instinkt-, balance- og problemløsnings-øvelser.
 • at lære hundeføreren forskellige lydighedsøvelser, såsom indkald, gå pænt i snor, m.v.
 • at socialisere hunden til fornuftig omgang med hunde og mennesker.
 • at træne hunden til at færdes i forskellige miljøer.
 • at give hundeføreren vejledning til træning og aktivitet hjemme.

Alle øvelser foregår ved positiv indlæring, dvs. man belønner det hunden gør rigtig og retter fejl ved at ignorerer dem.

Undervisningsform:

Træningen består af forskellige instruktørstyret øvelser. Der kan også forekomme øvelser, som skal gennemføres i små grupper. Hundeføreren træner derefter hjemme indtil næste træning.

Træningen afsluttes hver gang i klubhuset, hvor man kan få en snak over kaffen om alle de store som små spørgsmål, der kan komme når man har en hund.

Generelt:

Der kræves ikke nogle særlige kvalifikationer for at deltage i begynder træningen. Træningen er primært rettet mod hundeføreren, da det er dem, der under trænernes vejledning, skal lære at motivere og samarbejde med sin hund.

Der trænes 1 gang om ugen. Den officielle træningstid er 1 time, men du bør afsætte mindst 1½ time til hver træning.

Selve træningen foregår typisk på et hold med 1 uddannede træner + evt. 1 træneraspirant/hjælpetræner. Alle involverede i træningen er ulønnede og frivillige i klubben.

Har du har ønsker om at fortsætte med træningen efter holdet tilbyder vi træning på klubbens øvrige hold. Træneren kan dog vurdere, at der kan være behov for yderligere træning på holdet, inden der fortsættes på det ønskede hold.

Redigeret januar 2020

Nyheder

Sponsorer